Existeix la possibilitat que el treballador que desitgis crear es troba inactiu a la plataforma. Per verificar-ho, accedeix al mòdul Coordinació, finestra Gestió Dades >> Treballadors


En Cerca avançada filtra la cerca amb l'opció Tots:Quan visualitzis al treballador podràs modificar el seu estat fent clic a la icona en forma de llapisi modifica l'estat d'actiu NO a actiu SÍ.


A més a més, per visualitzar els treballadors donats d'alta a la plataforma, aquests han d'estar associats al contracte a un o diversos rols establerts segons el seu lloc de treball.

Prova de realitzar aquestes dues passes a la finestra Gestió Dades >> Treballadors fent clic a la icona per establir els rols i posteriorment fes clic a la iconaper establir els contractes del treballador marcant la casella i fent clic a acceptar.

 

Si no et sol·liciten la icona dels rols i directament apareix la icona activat, és perquè per aquest client no fa falta associar rols als treballadors. Per tant, un cop actiu de nou el treballador, només haurà d'associar el contracte a través de la icona de la fletxa.


Consulta tots els articles a la nostra base de coneixement.