En el mòdul de configuració tens tres informes a la teva disposició:


  1. INF01 - Parametrització Documental: L'informe mostra el tipus de parametrització del document que es vol consultar. 
  2. INF02 - Definició documents: Amb aquest informe obtindràs informació de cada document creat a la plataforma, indicant el nom de cada un d'ells, la seva caducitat i altres criteris. 
  3. INF03 - Departaments: Mostra quins documents estan creats en Gestió usuaris >> Departaments/Àrees i visualitza cada departament. 

Aquests tres informes s'emeten en format Excel i podràs consultar-los sempre que ho necessitis.