Per comprovar si un treballador té accés a les instal·lacions del client, hauràs d'entrar al mòdul Coordinació i dirigir-te a la finestra Accés clients >> Accés instal·lacions en la part superior del menú. 


Pots filtrar totes les dades del treballador i les dades del centre al qual accediràs. Pots seleccionar el centre des de "Cerca avançada"

En filtrar la cerca avançada per les dades del treballador i les dades del centre al qual accediran, sabràs si el treballador té accés mitjançant les següents icones:  


Accés permès


Accés denegat / Existeixen conflictes


Si la carpeta està vermella i existeixen conflictes, fent clic en ella podràs obrir-la i visualitzar quin document o documents estan impedint que accedeixis. 


Consulta tots els articles a la nostra base de coneixement.