A causa d'una sèrie de requisits especials, alguns documents es validen de forma instantània i automàtica quant puges a la plataforma.


Els documents que són susceptibles a la validació automàtica són els següents:


  • RNT o TC2: aporta el document original sense manipular. El sistema validarà automàticament a tots els treballadors que apareixen en el document i estan donats d'alta a la plataforma. Per fer-ho, la data d'expedició haurà de ser la del mes que correspon el document (el període de liquidació haurà de ser de dos mesos anteriors al mes en el qual s'adjunti el document).
  • ITA: aporta el document original sense manipular. El sistema validarà automàticament tots els treballadors que apareixen al document i que estan donats d'alta a la plataforma. La data d'expedició haurà de coincidir amb la que consta al document.
  • Certificat d'estar al corrent amb els pagaments de la Seguretat Social: el sistema validarà automàticament el certificat. La data haurà de ser la que indiqui el certificat i el mes en curs. 
  • Certificat d'estar al corrent amb els pagaments d'Hisenda: el sistema validarà automàticament el certificat. Per fer-ho, la data haurà de ser la que indiqui el certificat i el mes en curs. 

Tinguis en compte que, perquè el document es validi automàticament, les dades del CIF hauran de coincidir amb les dades que s'han donat d'alta a la plataforma. En el cas d'existir algun impediment, el document quedarà pendent de validar i serà revisat manualment per un tècnic. 


Consulta tots els articles d'ajuda a la nostrbase de coneixement.