A la plataforma tenim una eina que ens permet crear anuncis, els quals es reben com avisos per a les empreses contractistes i els usuaris interns.

Hi ha dues maneres de crear un anunci, des del mòdul de configuració o des de qualsevol altre mòdul.


La diferència principal entre aquestes dues opcions, només es guarda l'historial de les comunicacions enviades des de l'apartat de configuració, si ho envies des d'altres apartats no queden registrats. A més a més de restringir algunes funcions.


ENVIAR ANUNCIS DES DE CONFIGURACIÓ


Accedeix a Configuració > Extres > Sensibilització


Un cop aquí hauràs de fer clic a la iconaque visualitzaràs a la dreta.


A l'apartat "Destinataris" podràs seleccionar qui ha de rebre la informació. Pots seleccionar un paràmetre, variïs o tots.


  • Usuaris: fa referència als usuaris interns que tens creats.
  • Empreses contractistes: totes les empreses contractistes creades a la plataforma, tinguin o no contracte.
  • Serveis: totes les empreses contractistes que tinguin creat i actiu amb el servei marcat.
  • Centres: totes les empreses que tinguin un contracte creat i actiu en el centre marcat.


En els apartats de la dreta podreu afegir la data inicial i final de l'anunci (mínim haurà de ser d'un dia), el títol de l'anunci i el text de l'anunci d'un màxim de 110 paraules. 


A aquest anunci es pot afegir un arxiu adjunt. Per exemple, si necessites que sigui més extens, pots adjuntar el comunicat com un arxiu que podran descarregar les empreses i els usuaris. 


De manera automàtica, quan hagis fet clic a "enviar", l'anunci sortirà a tots els usuaris als quals hagis assignat, en accedir a la plataforma o ben fent clic a la icona de la campana que visualitzaran a dalt a la dreta


Això no obstant, la plataforma us proporcionarà dues opcions extres que hauràs de marcar fent clic a la icona del requadre blanc

  • Bloquejant: l'usuari no podrà accedir a gestionar la plataforma si no marca com a llegit l'anunci enviat. Aquest procediment només es pot realitzar el primer cop.
  • Informar per e-mail de l'actualització de l'anunci als destinataris: Addicionalment, s'enviarà un correu electrònic a cada usuari seleccionat.


ENVIAR ANUNCIS DES DE QUALSEVOL ALTRE MÒDUL (Enviar comentari)


Per enviar un anunci des de qualsevol altre mòdul, hauràs de fer clic a la icona redona amb les teves sigles que visualitzaràs a la dalt a la dreta. Un cop aquí, hauràs de fer clic a "enviar comentari."

 


Visualitzaràs que pots gestionar l'enviament dels mateixos apartats de "Destinataris", no obstant només tindràs disponible les següents opcions de la zona dreta:

  • Comentari: Text de l'anunci d'un màxim de 110 paraules.
  • Adjuntar fitxer: opció per afegir més informació mitjançant un arxiu adjunt.


Consulta tots els articles d'ajuda a la base de coneixement.