No tots els clients permeten la validació exprés. Per saber si el teu client ofereix aquest servei hauràs d'entrar a la plataforma CTAIMACAE i fixar-te si just al costat del document que necessites adjuntar hi ha un sobre de color rosa. Si és així, significarà que per aquest document en particular es pot adquirir el servei de validació exprés. 

Has de fixar-te en el sobre rosa que està just al costat del document. Si està a la part superior com a títol, per no al costat del document, vol dir que aquest client permet la validació exprés per certs documents, però no per tots. 


Pots adquirir el lot de validació exprés entrant en la nostra tenda en línia.