La llicència d'usuari addicional simple, permet treballar amb concurrència amb una altra llicència prèvia, però no permet personalitzar ni restringir perfils d'usuaris. 


Amb la llicència d'usuari addicional avançada pots personalitzar l'accés a perfils i serveis. 


Aquesta és una compra recorrent, és a dir, es renova cada any.