Per retornar una compra realitzada a través de la tenda en línia, en primer lloc, hauràs d'iniciar la sessió amb el correu amb el qual es va fer la compra. Després hauràs de dirigir-te a l'apartat "Pedidos y facturas" i fer clic a "DEVOLVER ARTÍCULO(S)".
Hauràs d'escollir el motiu pel qual vols fer aquesta devolució. 


La devolució de la compra es veurà reflectida en dos o tres dies hàbils. 


Les devolucions només es permetran fins 30 dies després de fer la compra si no s'ha fet ús del producte.