Per servei entenem el treball pel qual les empreses contractistes han estat contractades i què realitzaran a les instal·lacions de l'empresa titular. 


La plataforma mostra per defecte un llistat de serveis predefinits. Si necessites crear un nou servei, hauràs de dirigir-te a:


Configuració à Definició paràmetres à Serveis à Icona 


Un cop indiquis el servei que vols incorporar, la teva petició serà revisada pel nostre departament de consultoria, on analitzaran i contactaran al més aviat possible. 


Els rols són especialitzacions que poden tenir els treballadors de les empreses contractistes i subcontractistes que hagin d'accedir a les instal·lacions de l'empresa titular. 


Seran les empreses contractistes i subcontractistes les quals indiquin els rols corresponents als seus treballadors, però el llistat de rols està creat per l'empresa titular. 


De forma predefinida, tal com succeeix als serveis, la plataforma mostra una sèrie de rols. Si necessites crear un nou rol, hauràs de dirigir-te a:


Configuració à Definició paràmetres à Rols à Icona  


Igual que succeeix amb la sol·licitud del nou servei, hauràs d'indicar el nou rol que desitgis crear. Aquesta petició serà revisada pel nostre departament de consultoria, on analitzaran i contactaran al més aviat possible.